Werk zoeken

UWV Proeftijd aanbod voor mensen met een WW-uitkering (niet-arbeidsgehandicapten)

U kunt als u een WW-uitkering van UWV ontvangt drie maanden zonder loon proefdraaien in een bedrijf om te kijken hoe het gaat. Deze proefplaatsing heeft geen gevolg voor uw uitkering. Dit aanbod geldt alleen als de WW-uitkering al langer dan zes maanden duurt. U bent dan tijdens de proeftijd vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Samen met de werkgever kunt u bekijken of het werkt. Bevalt het u beiden? Sluit dan een arbeidsovereenkomst. De enige voorwaarde die wij voor de werkgever aan dit proeftijd aanbod verbinden is dat hij vooraf de intentie uitspreekt u bij gebleken geschiktheid een dienstverband van ten minste zes maanden aan te bieden en dat hij voor u een normale ongevallen- en aansprakelijksheidsverzekering sluit.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Doe dat samen met de werkgever. Klik hier om gebruik te maken van het formulier Melding UWV proeftijd (PDF).

UWV Proeftijd aanbod voor mensen met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Twijfelt een werkgever of hij u in dienst wil nemen? Overweeg dan het UWV Proeftijdaanbod. Binnen drie maanden laat u zien wat u kunt. De werkgever betaalt nog geen loon, u houdt daardoor uw uitkering.

U kunt de werkgever wijzen op een aantal voordelen als hij u in dienst neemt. Mocht u (weer) ziek worden, dan beperkt UWV namelijk zijn financiële risico’s. Meer daarover leest u in de brochure ‘Een extra reden om mij aan te nemen’. Heeft u de twijfel weggewerkt? Vraag dan een arbeidsovereenkomst. Geef de indiensttreding en loonbetalingen meteen door aan UWV.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Vul dan samen met de werkgever het formulier Melding UWV proeftijd (PDF) in en stuur het naar UWV. U krijgt direct zekerheid over uw uitkering. Het UWV Proeftijdaanbod geldt alleen als de werkgever vooraf de intentie uitspreekt u bij gebleken geschiktheid een dienstverband van ten minste zes maanden aan te bieden. Van de werkgever vragen wij dat hij voor u een normale ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering sluit.

Ontvangt u naast de WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ook een WW-uitkering? Dan heeft u voorlopig zelfs zes maanden de tijd om de twijfel bij de werkgever weg te werken. Zonder loon, maar met behoud van uitkering. In die Proeftijd heeft u geen sollicitatieplicht.