Uw rechten en plichten

Werk boven uitkering

UWV stelt werk boven uitkering. Dat betekent dat UWV er samen met u en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) eerst alles aan doet om u aan het werk te helpen. Alleen als u echt niet kunt werken, zorgt UWV voor een tijdelijke uitkering.

UWV verwacht wel dat u daar wat tegenover stelt. Zo vragen we onder andere van u dat u minstens vier keer per vier weken solliciteert, dat u beschikbaar bent voor werk en dat u op tijd doorgeeft dat u op vakantie gaat. Doet u dat niet, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Die kan bijvoorbeeld worden gekort.

Wijzigingen doorgeven

Ontvangt u een uitkering? Of heeft u een uitkering bij UWV aangevraagd? Dan moet u wijzigingen, zoals verandering van inkomen, een wijziging in het aantal uur dat u per week werkt, een verandering van uw gezondheidssituatie of een verhuizing, zo snel mogelijk doorgeven aan UWV.

Als u een WW-uitkering ontvangt, geeft u wijzigingen door via het werkbriefje dat u elke vier weken krijgt. Of via het wijzigingsformulier, als u dat heeft gekregen.

Ontvangt u een andere uitkering, geef wijzigingen dan schriftelijk door. Schrijf daarvoor een brief aan het UWV-kantoor waarmee u al contact heeft. Vermeld daarin om wat voor soort wijziging het gaat en per wanneer de wijziging ingaat. Vergeet niet uw sofi-nummer te vermelden.

Boete of maatregel

Als u een uitkering van UWV ontvangt, moet u zich aan bepaalde regels houden. Doet u dit niet, dan kan UWV u een maatregel of boete opleggen.

Geeft u wijzigingen niet op tijd door aan UWV? Solliciteert niet genoeg of werkt u onvoldoende mee aan uw reïntegratie? Dan kan UWV u een maatregel opleggen. Bij sommige lichte overtredingen krijgt u alleen een waarschuwing. Vaak is een maatregel een korting op uw uitkering. Soms krijgt u een boete. De hoogte van de boete hangt af van de ernst van de situatie.

Maak bij een boete het boetebedrag in één keer over naar UWV. Naar welk rekeningnummer en met welke gegevens staat in de brief die u heeft ontvangen.

De precieze regels waaraan u zich moet houden vindt u in de brochure Aan welke regels moet ik me houden? (PDF).