Werkloos worden

Voor Ontslag

Heeft uw werkgever u laten weten dat u uw baan kwijtraakt? Ga dan niet zomaar akkoord met het ontslag. En probeer ook op zoek te gaan naar nieuw werk. Dat is allebei niet eenvoudig. Maar wel erg belangrijk voor het geval u straks wellicht een WW-uitkering moet aanvragen. Bij het bepalen van het recht op WW bekijkt UWV namelijk of u er wel alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat u een beroep moet doen op de WW.

Dreigend ontslag is een ingewikkelde zaak. Daarom kan het verstandig zijn om advies te vragen aan de ondernemingsraad, uw vakbond of een bureau voor rechtshulp. Voor hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan kunt u terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) bij u in de buurt en bij uitzendbureaus. Meer tips vindt u elders op deze website.

In de brochure Straks ben ik mijn baan kwijt (PDF) leest u precies wat u moet en kunt doen vóór ontslag.

 WW-uitkering aanvragen

Heeft u nog geen nieuwe baan gevonden op het moment dat u werkloos wordt? Schrijf u dan in bij het Centrum Werk en Inkomen (CWI) bij u in de buurt. Doe dat uiterlijk één dag nadat u werkloos bent geworden. Bij het CWI vraagt u ook een WW-uitkering aan. UWV beoordeelt vervolgens of u hiervoor in aanmerking komt.

De belangrijkste voorwaarden om een WW-uitkering te krijgen zijn:

– u moet werkloos zijn
– u heeft er alles aan gedaan om een beroep op de WW te voorkomen;
– u moet – in de regel – van de laatste 39 weken vóórdat u werkloos werd, er 26 hebben gewerkt;
– u moet beschikbaar zijn voor werk.

De belangrijkste voorwaarde om een WW-uitkering te houden is dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. In de brochure Hoe zit dat met de WW (PDF) kunt u het allemaal precies nalezen. Of lees meer over de werkloosheidsuitkering.

Over uw inkomen

De hoogte van een WW-uitkering varieert. In de regel krijgt u minimaal 70% van het minimum(jeugd)loon. En maximaal 70% van uw laatstverdiende loon. Hoeveel ú krijgt, hangt vooral af van uw arbeidsverleden en het loon dat u verdiende voordat u werkloos werd. Komt u onder het bestaansminimum? Vaak kunt u dan een toeslag krijgen boven op uw uitkering. Meer daarover leest elders op deze website.

Heeft u gewerkt in minimaal vier van de vijf kalenderjaren vóór het jaar waarin u werkloos werd? Dan ontvangt u waarschijnlijk een loongerelateerde uitkering. In alle andere gevallen komt u in aanmerking voor een kortdurende uitkering.

De loongerelateerde uitkering is ongeveer 70% van uw laatstverdiende loon. De duur kan variëren van zes maanden tot vijf jaar. Hoe lang u heeft gewerkt en hoe oud u bent, bepaalt de periode waarin u zo’n loongerelateerde uitkering kunt ontvangen. De kortdurende uitkering is ongeveer 70% van het minimum(jeugd)loon, en duurt maximaal zes maanden.

Meer over de hoogte en duur van uw WW-uitkering vindt u in de brochure Hoe zit dat met de WW? (PDF)

Aanvulling op uw uitkering

Heeft u een WW-uitkering? En komt uw totale (gezins)inkomen onder het sociaal minimum? Vaak kunt u dan een toeslag krijgen bovenop uw uitkering. Deze bedraagt maximaal 21 tot 30% van het bruto minimum(jeugd)loon.

De toeslag kunt u tegelijk met uw WW-uitkering aanvragen. Heeft u uw uitkering al aangevraagd? Bestel dan het formulier Toeslag aanvragen (PDF) bij UWV of neem met UWV contact op. En vraag hiermee de toeslag aan, binnen zes weken nadat het recht hierop is ontstaan.

Met de brochure Hiervan kan ik niet rondkomen (PDF) kunt u makkelijk bepalen of u in aanmerking komt voor een toeslag.

Werkte u bij de overheid of in het onderwijs? Dan kunt u soms extra aanvullingen krijgen op uw uitkering. Of u daar recht op heeft, leest u in uw CAO. Werkte u als uitzendkracht in de bouw, dan kunt u – onder bepaalde voorwaarden – ook een aanvulling op uw WW krijgen, zie de brochure Gewerkt als uitzendkracht in de bouw, en dan? (PDF)

Faillissement werkgever

Ontvangt u geen salaris meer van uw werkgever door financiele problemen? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering wegens betalingsonmacht.

Dat kan in de volgende situaties:

  • Uw werkgever heeft tijdelijk uitstel van betaling gekregen (surceance);
  • De rechter heeft uw werkgever failliet verklaard en een curator aangesteld;
  • Uw werkgever krijgt van de rechter een regeling om zijn schulden af te lossen;
  • Uw werkgever is met de noorderzon vertrokken.

U vraagt de uitkering aan met het formulier Aanvraag Overname betalingsverplichting wegens betalingsonmacht. Het formulier kunt u aanvragen bij het UWV kantoor in uw regio of bel het telefoonnummer UWV. Voor bijvoorbeeld Haarlem belt u met UWV Haarlem.

In de brochure Mijn werkgever kan me niet meer betalen (PDF) vindt u meer informatie over de hoogte en duur van de uitkering.